Şu gün Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewa doglan gününi belleýär

20:54 27.08.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1747/original-161290a9ea7d97.jpeg

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan mahmal owazly aýdymçy, Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.

Ussat news

Başga makalalar