Foto we wideo
163b7fc18a604a.jpeg
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»
06.01.23 - 15:45

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.


163b5a8deece35.webp
Şu gün zehinli aýdymçy Bäşim Sapardurdyýew doglan gününi belleýär
04.01.23 - 21:27

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan zehinli aýdymçy Bäşim Sapardurdyýewy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk bolmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


163abf08418442.jpeg
Ýurdumyzda Täze ýyla bagyşlanyp geçirilýän dabaralar uly ruhybelentlige beslenýär
28.12.22 - 12:30

Ýurdumyzda Täze ýyla bagyşlanyp geçirilýän dabaralar uly ruhybelentlige beslenýär.


1635a3dc91a437.jpeg
Türkmen paýtagtynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» Halkara sergisi açyldy
27.10.22 - 13:14

Türkmen paýtagtynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» Halkara sergisi açyldy


1634bc66520374.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
16.10.22 - 13:52

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


16347ae0fd8364.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda dokuz aýyň jemlerine garaldy
13.10.22 - 11:19

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1632c6b5604462.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlaýar
22.09.22 - 08:04

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar, Arkadagly Serdaryň saglygyny, maşgala bagtyny, uzak ömri we jogapkär döwlet işinde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16322d215ea44f.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi
15.09.22 - 12:19

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi.16314394f4c0b5.jpeg
Şu gün ençeme döwlet sylaglaryň eýesi Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowa doglan gününi belleýär
04.09.22 - 10:36

Şu gün ençeme döwlet sylaglaryň eýesi Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowa doglan gününi belleýär


1630a72812edc4.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
28.08.22 - 00:37

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


162d39b7152a6b.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
17.07.22 - 10:17

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


162a056d296ef1.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy
08.06.22 - 12:59

6-nji iýunda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1626571a76e666.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
24.04.22 - 20:49

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


16255063261502.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
12.04.22 - 09:55

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty