Foto we wideo


1609e3d4d127f0.jpeg
Şu gün belli şahyr, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň 60 ýaş ýubileýini belläris
14.05.21 - 14:07

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary belli şahyr, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň 60 ýaş ýubileýi bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, we täze döredijilik üstünliklerini arzuw edýär.

1607eda3b9c490.jpeg
Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Melikäniň 3 ýaşy doldy
20.04.21 - 18:42

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Melikäni 3 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagyt arzuw edýär.