Foto we wideo

161861816c78f2.jpeg
Şu gün şahyr, «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowa doglan gününi belleýär
06.11.21 - 10:52

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary şahyr, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16187f8aa5e2ae.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
07.11.21 - 21:02

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


1617502ef9c060.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
24.10.21 - 11:53

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


16145b45295a8a.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş REJEPOWA doglan gününi belleýär
18.09.21 - 14:41

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş Rejepowany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, owadan bolmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


1613904e8577c4.jpeg
ussatnews.com elektron gazetiniň arhiwinden alnan surat
08.09.21 - 23:46

ussatnews.com elektron gazetiniň arhiwinden alnan surat


161290a9ea7d97.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewa doglan gününi belleýär
27.08.21 - 20:54

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan mahmal owazly aýdymçy, Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16113939eaed44.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär
11.08.21 - 13:59

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, şadyýan, owadan bolup galmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


161136d18b58d3.jpeg
Şu gün Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Ýagmyrowiç Orazow doglan gününi belleýär
11.08.21 - 11:24

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Ýagmyrowiç Orazowy 36 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, işlerinde üstünlikler arzuw edýär.