Tölegsiz bildirişler
1656088bccbf35.png
USAID-iň YDA Taslamasy «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyga çagyrýar.
24.11.23 - 16:27

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda işleýän okuw merkezleri, kadrlar agentlikleri, konsalting kompaniýalary we beýleki kompaniýalary “TechYouth Bootcamp” maksatnamasyny Aşgabatda we welaýatlarda bilelikde amala aşyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyga çagyrýar.


1654dc18ee3efe.png
USAID YDA Taslamasy tejribelige çagyrýar
10.11.23 - 10:25

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş bilen üpjün etmek hyzmatlaryny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalary üçin stažýorlary kabul edýär. Stažýorlar “Wakant” iş orunlar onlaýn-platformasyny ornaşdyrmagyň üstünde kadrlar agentlikleri bilen işleşerler.


1651a42f993a59.png
Türkmenistanda iş gözlemek üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasy işe girizildi
02.10.23 - 09:11

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş gözleýänler üçin niýetlenen “Wakant” onlaýn-platformasyny işe girizdi.


1648e8f6ff2de5.jpeg
USAID-iň YDA taslamasynyň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy Mary welaýatynda amala aşyrylyp başlanýar
18.06.23 - 10:00

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde guraýan «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy boýunça okuw kurslarynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň 15-nji “A” jaýynda ýerleşýän okuw binasynda geçirilýändigini we oňa gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň başlanýandygy barada habar berýär.


16213746fcd051.jpeg
Продаём саженцы красных и белых голландских роз, винограда без косточек, вишни и
21.02.22 - 16:15

Продаём саженцы красных и белых голландских роз, винограда без косточек, вишни и


161f250cb310c6.jpeg
Doňdurylan iç-goşsuz ördek jüýjesini hödürleýäris
27.01.22 - 12:37

Doňdurylan iç-goşsuz ördek jüýjesini hödürleýäris.


Продаем дешево мужские пиджаки, куртки, брюки, рубашки, женские плащи, блузки...
09.11.21 - 10:48

Продаем дешево мужские пиджаки, куртки, брюки, рубашки, женские плащи, блузки, юбки...