Şu gün Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş REJEPOWA doglan gününi belleýär

14:41 18.09.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1889/original-16145b45295a8a.jpeg

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş Rejepowany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, owadan bolmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.

Ussat news

Başga makalalar