Şu gün zehinli aýdymçy Bäşim Sapardurdyýew doglan gününi belleýär

21:27 04.01.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/4891/original-163b5a8deece35.webp

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan zehinli aýdymçy Bäşim Sapardurdyýewy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk bolmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.

Başga makalalar