Foto we wideo
1613904e8577c4.jpeg
ussatnews.com elektron gazetiniň arhiwinden alnan surat
08.09.21 - 23:46

ussatnews.com elektron gazetiniň arhiwinden alnan surat


161290a9ea7d97.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewa doglan gününi belleýär
27.08.21 - 20:54

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan mahmal owazly aýdymçy, Türkmenistanyň halk artisti Altyn Goşaýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16113939eaed44.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär
11.08.21 - 13:59

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, şadyýan, owadan bolup galmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


161136d18b58d3.jpeg
Şu gün Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Ýagmyrowiç Orazow doglan gününi belleýär
11.08.21 - 11:24

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Ýagmyrowiç Orazowy 36 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, işlerinde üstünlikler arzuw edýär.

1609e3d4d127f0.jpeg
Şu gün belli şahyr, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň 60 ýaş ýubileýini belläris
14.05.21 - 14:07

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary belli şahyr, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýewiň 60 ýaş ýubileýi bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, we täze döredijilik üstünliklerini arzuw edýär.