Foto we wideo

16314394f4c0b5.jpeg
Şu gün ençeme döwlet sylaglaryň eýesi Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowa doglan gününi belleýär
04.09.22 - 10:36

Şu gün ençeme döwlet sylaglaryň eýesi Bägül Çarygulyýewna Nurmyradowa doglan gününi belleýär


1630a72812edc4.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
28.08.22 - 00:37

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


162d39b7152a6b.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
17.07.22 - 10:17

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


162a056d296ef1.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy
08.06.22 - 12:59

6-nji iýunda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1626571a76e666.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
24.04.22 - 20:49

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


16255063261502.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
12.04.22 - 09:55

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


1625188cd5c925.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
09.04.22 - 18:23

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty16225bce8b7683.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Nadiýat Muradhanowany 8-nji mart baýramy bilen gutlaýar
07.03.22 - 12:51

В женский праздник, Надиятка, Поздравленья принимай, И за чашкой чая чаще, Родной Туркменистан вспоминай.161861816c78f2.jpeg
Şu gün şahyr, «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowa doglan gününi belleýär
06.11.21 - 10:52

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary şahyr, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16187f8aa5e2ae.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
07.11.21 - 21:02

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


1617502ef9c060.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
24.10.21 - 11:53

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


16145b45295a8a.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş REJEPOWA doglan gününi belleýär
18.09.21 - 14:41

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan Türkmenistanyň at gazanan artisti Eneş Rejepowany doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, owadan bolmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.