Makalalar
15f7cbf1c8f17a.jpeg
Dünýä derejesindäki şypahana
07.10.20 - 00:01

«Saglyk» döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda döwrebap saglyk ulgamy kemala gelýär. Dünýä standartlaryna gabat gelýän sagaldyş merkezleri, şypahanalar we dynç alyş öýleri yzygiderli ulanmaga berilýär.