Компания “Ussat inžener” ищет трудолюбивых сотрудников...

22:26 26.07.2021

Компания “Ussat inžener” ищет трудолюбивых, амбициозных, креативных, умелых сотрудников молодого и среднего возраста. +99365838300 cv@ussat.tm

Başga makalalar
1648e8f6ff2de5.jpeg
USAID-iň YDA taslamasynyň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy Mary welaýatynda amala aşyrylyp başlanýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde guraýan «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy boýunça okuw kurslarynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň 15-nji “A” jaýynda ýerleşýän okuw binasynda geçirilýändigini we oňa gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň başlanýandygy barada habar berýär.


От хозяина! 1 эт.,

От хозяина! 1 эт.,


161f250cb310c6.jpeg
Doňdurylan iç-goşsuz ördek jüýjesini hödürleýäris

Doňdurylan iç-goşsuz ördek jüýjesini hödürleýäris.


16213746fcd051.jpeg
Продаём саженцы красных и белых голландских роз, винограда без косточек, вишни и

Продаём саженцы красных и белых голландских роз, винограда без косточек, вишни и


1654dc18ee3efe.png
USAID YDA Taslamasy tejribelige çagyrýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) iş bilen üpjün etmek hyzmatlaryny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalary üçin stažýorlary kabul edýär. Stažýorlar “Wakant” iş orunlar onlaýn-platformasyny ornaşdyrmagyň üstünde kadrlar agentlikleri bilen işleşerler.