Peýdaly maslahatlar
15f7c630185332.jpeg
Ýatkeşligiňi nähili gowulandyrmaly
06.10.20 - 17:28

Ertir irden bir käse kofe içmek ýakymly bolmak bilen birlikde peýdalydyr. Kofeniň düzümindäki kofein ýatkeşligiňi durnuklaşdyryjy madda hökmünde bellidir.


15f7c61132c8cc.jpeg
KIWI BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR
06.10.20 - 17:20

Kiwi witaminleriň we minerallaryň köp görnüşleriniň baý çeşmesi bolup durýar. Ony aýratyn hem ýokanç kesellerden goranmak, immunitetiňi berkitmek üçin güýz-gyş pasyllarynda ulanmak maksada laýykdyr.